2015. gada 27. marts

Kursi bibliotekārēm


24. martā Dagdas un Krāslavas novadu bibliotekāres piedalījās Krāslavas novada centrālās bibliotēkas organizētajos kursos "Pozitīvās psiholoģijas izmantojums bibliotēkas darbā". Kursus vadīja Latvijas un Dānijas augstskolu docētājs, tālākizglītības kursu lektors Kaspars Bikše.

2015. gada 26. marts

Radošā darbnīca "Lieldienu cālēni"

Mazs, dzeltens un pūkains cālēns ik vienam atgādina - tuvojas Lieldienas!
Natālija, Valentīna, Anna un Iveta labprāt pieteicās padarboties, lai mazajiem bibliotēkas apmeklētājiem sagādātu jauku pārsteigumu. 

2015. gada 23. marts

Lasīšanas svētki Krāslavā

19. martā Krāslavas tautas namā pulcējās Dagdas un Krāslavas novadu Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas eksperti. Konstantinovas bibliotēku pārstāvēja aktīvākie lasītāji.
Prieks par to, ka arī vecāki labprāt pieteicās braucienam. 
Literārā traģikomēdija "Grūtie lēmumi" ļāva mūsu meitenēm Lāsmai, Kristīnei un Simonai iejusties aktieru lomā, palīdzot Pastariņam, Antiņam un Dullajam Daukam pieņemt "pareizos" lēmumus. 
Jauko pasākumu mēs apvienojām ar neliela ekskursija.

2015. gada 12. marts

Literatūras izstāde martā

Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas

Dāvinājums

2015. gada 6. marts

Radošā darbnīca "Pavasara svētki"
Saulains
sveiciens
pavasara
svētkos!

Vairākas dienas meitenes pacietīgi darbojās ar filca audumu, lai sagādātu 8. marta pārsteigumu visām pagasta sievietēm. Un lūk - bibliotēkā ir uzziedējis pavasaris. Paldies čaklajām rokdarbniecēm Violai, Albīnei un Allai.