2013. gada 30. sept.

Literatūras pēcpusdiena "Dzejas pārsteidzošais spēks"Līdz ar pēdējām septembra 
dienām ir izskanējis arī 
Dzejas dienu mēnesis.
 
Konstantinovas sākumskolas skolnieki
kopā ar skolotājām Sandru Mateju un 
Solvitu Stepiņu ciemojās bibliotēkā, 
lai izjustu dzejas vareno iespaidu un
izprastu, kur slēpjas tās pārsteidzošais spēks.
 Skolnieki lasīja pašu izvēlētos dzejoļus un 
savas izjūtas, savu
dzejas redzējumu attēloja zīmējumos. 

2013. gada 25. sept.

Informatīvais stends "Miķeļdienas tradīcijas"Miķels stāvu slaistījās
Brāļa staļļa galiņā;
Nāc, Miķeli, istabā,
Sēsties galda galiņā!
Miķeļi ir rudens saulgriežu laiks.
Pēc Miķeļiem dienas kļūst īsākas, naktis - garākas.
Miķeļi ir visbagātākie svētki, jo tikko novākta raža. 
Galdus klāj gardiem ēdieniem, bet goda vietā ir liels rudzu maizes klaips ar Jumja zīmi.
Pēc līksmajiem Miķeļdienas svētkiem sākas veļu laiks

2013. gada 12. sept.

Literatūras izstāde
Dzejniecei 
Inesei Zanderei - 55

2013. gada 2. sept.

Jūlijas Utānes darbu izstāde
Konstantinovas pagasta
tautas bibliotēkā
 no 6. augusta līdz 6. septembrim
apskatāma
Dagdas mākslas skolas 
absolventes 
Jūlijas Utānes 
darbu izstāde