2017. gada 2. nov.

Seminārs "Latvijas nākotne Eiropas Savienībā"

31. oktobrī Krāslavas novada centrālā bibliotēka aicināja Dagdas un Krāslavas novadu bibliotekāres uz kārtējo semināru.
Darba kārtībā:
* "Latvijas nākotne Eiropas Savienībā", lektore Viktorija Nalivaiko
* Bibliotēku akreditācijas noslēgums. Rezultāti, secinājumi, ieteikumi
* Aktualitātes metodiskajā darbā pagastu bibliotēkām
* Novadpētniecības darbs bibliotēkās. Dažādi risinājumi, jaunu formu pielietojums laika liecību iemūžināšanai
* Svētku brīdis.
Ezernieku bibliotēkas vadītāja Lidija Igaune dodas pelnītā atpūtā

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru