2022. gada 17. marts

 

Vēsturiskās skolas

Konstantinovas pagastā

 

 

Līdz 2. pasaules karam tagadējā Konstantinovas pagasta teritorija ietilpa bijušajā Dagdas pagastā

 

Dagdas pagastā 1920./21.m.g. darbojās 6 skolas ar 7 skolotājiem. Tai skaitā:

Sčedratu skola                            40 skolēni (1 latvietis, 29 krievi, 10 poļi), 1 skolotājs

Konstantinovas skola               75 skolēni (45 latvieši, 1 vācietis, 29 poļi), 1 skolotājs

Bogdānu skola               27 skolēni (25 latvieši, 2 poļi), 1 skolotājs

 

Latvijas brīvvalsts laikā (1920-1940) Dagdas pagasta teritorijā darbojās:

Sivergalas skola un Kalēju pamatskola

 

Pirmā skola tagadējā Konstantinovas pagastā atvērta Sčedratos 1904. gadā. Vēlākajos gados skola tika pārvietota uz Aleksandrovu un 1973. gadā slēgta. 1980. gadā izremontētajā skolas ēkā tika atvērta Iskras palīgskola, kas 1994. gadā pārdēvēta par Aleksandrovas speciālo internātskolu

            20. gadsimta 30. gados Sivergolā bija 7 klašu pamatskola (slēgta 60. gadu beigās)

Magnusovas sādžā – divas 4 klašu pamatskolas

1952. gadā Bogdānu sādžā tika atvērta 7 klašu pamatskola, kas 50. gadu beigās tika pārcelta uz Bronkiem – Kalēju pamatskola. Bet 1968. gadā tā tika slēgta

Savukārt 50. gados Magnusovas sādžā tika atvērta Vecozolu 7 klašu pamatskola, kas 1964. gadā arī tika slēgta

20. gadsimta 30. gados Konstantinovā darbojās Dagdas lauksaimniecības skola, kas 1956. gadā pārdēvēta par Dagdas lauksaimniecības tehnikumu, kas darbojās līdz 1970. gadam. Sakarā ar materiālās bāzes trūkumu celtniecības speciālistu sagatavošanai, 1970. gadā tehnikumu slēdza, bet mācības nepabeigušie agronomi pārcēlās uz Malnavas sovhoztehnikumu.Uz šo tehnikumu pārgāja strādāt arī vairāki likvidētā tehnikuma pasniedzēji un darbinieki. (skat. Krāslavas rajona skolu vēsture, 1997)

 

Dagdas lauksaimniecības tehnikums

 

 

Izveidots 1956. gadā Konstantinovā un darbojās līdz 1970. gadam

 

No 1959. gada, kad bija pirmais izlaidums, līdz 1970. gadam tehnikumu beidza 437 agronomi

 

Dagdas lauksaimniecības tehnikuma direktori:

 

Jānis Berjoza

Jāzeps Vecāns

Aleksandrs Razuvajevs

Staņislavs Saldonis

Igors Aleksejevs

Eduards Žilinskis

 

              (skat. Krāslavas rajona skolu vēsture)Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru