2022. gada 17. marts

Vēsturiskās skolas Konstantinovas pagastā

 

Kalēju skola

 

Kalēju skolas pedagoģiskais sastāvs dažādos gados:

 

Pēteris Kovals - skolas pārzinis, - 30 gados latviskoja uzvārdu uz Klints Emma Kovals -  skolotāja

Koreņevskis  - skolas direktors (1935.-1936. gads)

Petrovska - skolas direktore (1938. gads)

Evarts - skolas direktors

Lūcija Škutāne  - skolas direktore (1949. g.)

Leontīne Lemešonoka – mācību daļas vadītāja

Anna Kudiņa – 1.-4. klašu skolotāja

Eduards Neverovskis – matemātikas skolotājs

Anna Geidāne – pionieru vadītāja

Leontīne Maļinovska – 1.-4. klašu skolotāja

Lastovskis Jānis - skolotājs

Zdanovska Adele - skolotāja

Zdanovska Helēna - skolotāja

Valtere Veronika – skolotāja

 

 

 

                            (Atmiņās dalījās Kalēju skolas skolotāja Anna Neverovska (Kudiņa) 2012. gada 08. jūlijā, Krāslavā)

Kalēju pamatskola 50-gados

P. Kovals – Kalēju pamatskolas pārzinis

E. Kovals – skolotāja

Lastovskis – matemāt. skolotājs

L. Lastovska – Skolotāja

Neverovskis - skolotājs

Anna Neverovska - skolotāja

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru